Pečujme o lesy. Společně.

Odborné poradenství pro vlastníky lesů, dotace, přednášky, semináře, kurzy, zpracování expertíz
a lesnických projektů.

O institutu

Moravský lesnický institut je lesnická organizace zaměřená na vzdělávací aktivity, osvětu a poradenství v oblasti péče o lesní ekosystémy, rozvoj praktického lesnického hospodaření, tedy výkon funkce odborného lesního hospodáře. Našim cílem je podpora lesnického hospodaření, které rovnou měrou podporuje lesnictví ekonomicky efektivní, ekologicky stabilní a sociálně spravedlivé. Působíme především na Moravě, ve Slezsku a částečně v Čechách.

Více o nás
O institutu

Naše služby

Přednášky
a kurzy

Moravský lesnický institut pro vás připravuje a organizuje celou řadu lesnicky zaměřených přednášek a kurzů. Naší cílovou skupinou jsou jak lesničtí odborníci, tak studenti či osoby se zájmem o les, lesnictví nebo ochranu přírody, ale i široká veřejnost.

Poradenství

V našem institutu pracují akreditovaní lesničtí poradci, kteří vám pomohou se zpracováním dotačních záležitostí, vypracují přehled možností dotačních podpor, ale také zpracují expertní projektu s cílem zlepšit hospodaření na vašem majetku. Rovněž nabízíme činnost odborného lesního hospodáře.

Lesnictví je věda o ochraně a managementu lesních ekosystémů pro současné a budoucí generace. Filozofie využívající znalostí generací předešlých generacemi současnými pro ty přicházející.

Kateřina Holušová