Poradenství

Péče o lesy je našim posláním
s nutností respektovat zákony
přírody a lidí.

Pro vlastníky lesů, ale i zájemce o lesnictví, nabízíme lesnické poradenství různých specializací (ochrana a obnova lesa, lesnický management, dotace, ochrana přírody, doprava, ocenění majetku apod.). Budeme vám partnerem v oblasti správy soukromých, ale i obecních či městských lesů. Zajistíme řádnou správu majetku, komunikaci s úřady, vyřízení a přípravu žádostí o dotace a služby odborného lesního hospodáře. Realizujeme přednášky a kurzy se zaměřením na lesnictví nebo ochranu přírody.

Nabízíme

 • Odborný lesní hospodář

  Jako odborní lesní hospodáři budeme vašimi partnery z hlediska obhospodařování lesů. Nabízíme řešení komplexní problematiky ochrany lesů, volby dřevinné skladby, pěstební péče, zakládání a obnovy lesních porostů, vypracování adaptačních opatření pro zlepšení stavu lesa, zpracujeme analýzu zaměřenou na zlepšení ekonomických výsledků hospodaření, zajistíme komunikaci s úřady apod.).

 • Dotační poradenství v oblasti lesnictví

  Jsme akreditovaní poradci pro lesnictví. Pomůžeme vám se zpracováním žádostí o finanční příspěvky na obhospodařování lesů či dalších příbuzných dotačních titulů, které budou pro váš majetek přínosem. Vypracujeme projekty v rámci adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu nebo s cílem zefektivnění vašeho hospodaření na lesním majetku.

 • Vzdělávání a osvěta v lesnictví a ochraně přírody

  Nabízíme široké spektrum odborných přednášek a kurzů se zaměřením na lesnictví, ale i ochranu lesních ekosystémů. Přednášku či konkrétní kurz upravíme na míru vašim požadavkům (dle cílové skupiny). Pokrýváme široké spektrum znalostí stojících na hlubokých odborných základech a praktických zkušenostech.

 • Oceňování lesa a znalecké posudky

  Provádíme vypracování znaleckých posudků v rámci oceňování lesa, prodeje nebo nákupu lesa nebo i problematiky ekologické újmy, škody na majetku či další složité problematiky z oblasti lesnictví.

Zaujaly vás naše služby? Máte dotaz nebo požadavek v oblasti
lesnictví? Máte zájem o speciální přednášku či kurz?
Ozvěte se nám.

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou je nutné vyplnit.