Nabízíme akreditovanou poradenskou činnost v lesním hospodářství a výkon funkce odborného lesního hospodáře

17. 01. 2024

V prvé řadě nabízíme, zejména pro vlastníky lesů do 50 ha, výkon funkce odborného lesního hospodáře. Dle zákona o lesích (č. 289/1995 Sb.) je vlastník lesa povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Jako vlastníci lesů máte právo na výběr svého odborného lesního hospodáře.

Dále vám nabízíme akreditovanou poradenskou činnost, s možností finanční podpory na základě výzvy Ministerstva zemědělství na období 2021–2026 v těchto oblastech:

  • P0 Analýza stavu lesního majetku z pohledu ochrany lesa s důrazem na dopady klimatické změny a kůrovcové kalamity a vztahu vlastníka lesa s uživatelem honitby.

  • P1 Analýza stavu lesního majetku z pohledu hospodářské úpravy lesů nebo pěstování lesa a adaptační opatření pro jeho zlepšení.

  • P2 Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti.

  • P3 Implementace národních i evropských právních předpisů při hospodaření v lesích v ČR (okruhy: NATURA 2000).

  • P4 Diverzifikace aktivit lesních majetků a lesních podniků včetně navazujícího dřevozpracujícího odvětví.

V souhrnu se jedná o zpracování expertíz k vašemu lesnímu majetku. Finanční podpora je poskytována ve výši 80 % výdajů spojených s uskutečněnou poradenskou službou, max. výše podpory činí 40 tis. Kč za jednu poradenskou službu v daném roce. 

Pro poradenskou činnost v lesnictví se obraťte na nás na mailu: info@moravskyles.cz

Nebo přímo na mail: holusova.katerina@seznam.cz anebo nás kontaktujte skrze kontaktní formulář. Můžete i volat na: +40 774 830 619

Těšíme se na spolupráci!