Nabízíme výkon funkce odborného lesního hospodáře

17. 01. 2024

Dle zákona o lesích (č. 289/1995 Sb.) je vlastník lesa povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle lesního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Jako vlastníci lesů máte právo na výběr svého odborného lesního hospodáře.