O nás

Textová sekce

Moravský lesnický institut je organizací sdružující
lesníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti jak
v lesnické praxi, tak v lesnické vědě.

Našim cílem je zvýšení povědomí o nedoceněném a nezastupitelném významu našich lesů včetně prohloubení znalostí aktivní správy a péče o lesní ekosystémy. V tomto duchu realizujeme edukační, osvětovou, poradenskou ale i vědeckou činnost, která směřuje k podpoře a rozvoji lesnictví a péče o lesy.

Realizujeme poradenství pro vlastníky lesů (soukromé či obecní). Jsme tu pro ně jako odborní lesní hospodáři. Připravujeme pro zájemce odborné studie, expertízy a poradenství, jak nejlépe o lesy pečovat. Pomůžeme i při vyřizování dotací a finančních podpor pro obhospodařování lesů. Realizujeme přednášky, kurzy, semináře, workshopy, konference, odborné exkurze v rámci lesnictví a ochrany přírody pro odbornou i širokou veřejnost.

Les vnímáme nejen jako národní bohatství, ale jako nezastupitelnou součást významnou pro existenci zdravé krajiny, zdravého životného prostředí a zdravé společnosti.

Jsme zastánci lesnického hospodaření s důrazem na vysokou ekologickou stabilitu a zároveň využívání značného ekonomického potenciálu, které naše lesy mají. Obojí je možné docílit pouze podporou odborné a pečlivé správy lesů, včetně orientace na obchod s dřívím. Jsme si vědomi faktu, že čím je větší pestrost druhové skladby dřevin zajišťující vysokou biodiverzitu, tím větší lze očekávat ekonomické výnosy. Toto pravidlo podporuje myšlenku zakládání porostů ekologicky stabilních, ale překvapivě i ekonomicky vysoce výnosných lesních porostů.

Naší ambicí je stát se významným subjektem, který společnosti v České republice pomůže pochopit, jak moc jsou lesy pro nás důležité. A to ze všech aspektů trvalé udržitelnosti při respektování rovnocennosti ekologického, ekonomického a sociálního významu.

Zaujaly vás naše služby? Máte dotaz nebo požadavek v oblasti
lesnictví? Máte zájem o speciální přednášku či kurz?
Podívejte se na naši nabídku.