Znalost stanovištních podmínek našich lesů jako základ pro trvale udržitelné lesnické hospodaření

Kurzy
Znalost stanovištních podmínek našich lesů jako základ pro trvale udržitelné lesnické hospodaření

Termín: 05. 04. 2023 - 08:30
Délka: 8 hodin
Místo konání: Vlastivědné muzeum Kyjov, adresa: tř. Palackého 1373/13a, 697 01 Kyjov

Hlavní témata

Hlavním tématem nabízeného kurzu je poznání klasifikace stanovištních podmínek našich lesů, jako základ úspěšného lesnického hospodaření, a to nejen s ohledem na optimalizaci produkce a plnění funkcí lesa, ale i s ohledem na minimalizaci výskytu poškození lesa.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu získají informace o významu a základních principech lesnické typologie dle vyhlášky č. 298/2018 Sb. Budou probrány základní rámce a jednotky klasifikačního systému (Lesnicko-typologický klasifikační systém: determinace vegetačních stupňů, ekologické řady, edafické kategorie, soubory lesních typů), včetně uvedení aplikace získaných poznatků do praxe (úprava obmýtí a obnovní doby, oceňování lesa, návrhy druhových skladeb, zvýšení ekologické stability porostu, zvýšení produkce atd.).

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen praktickým lesníkům, odborným lesním hospodářům, zájemcům o lesnictví, kteří chtějí získat širší obzor a orientaci v praktické klasifikaci stanovištních podmínek (lesnické typologii). Umožní účastníkům kurzu získat větší jistotu v náhledu na lesní ekosystémy a jejich stanovištní podmínky, kterou zúročí v plánování lesnického hospodaření, v zakládání lesních porostů, v plánování časové a prostorové úpravy lesních porostů. Školení je ale velmi přínosné i jinak vzdělané odborníky či jiné zájemce, kteří s oborem lesnictví a lesnického hospodaření (péči o les) začínají a potřebují získat základní znalosti o stanovištních podmínkách, či vzájemných vazbách lesnických disciplín a principech lesnického plánování.

Očekávaný program

8:30-9:00 Příjezd a registrace účastníků

9:00-10:45 Informace o lesích v ČR, stanovištní klasifikace lesů v ČR, historie vývoje, význam, lesnické disciplíny 

10:45-11:00 Přestávka s občerstvením

11:00-12:40 Determinanty lesních ekosystémů (ekologie hlavních druhů dřevin), princip klasifikace stanovištních podmínek (principy lesnicko-typologického klasifikačního systému), vegetační stupně 

12:40-13:30 Pauza na oběd

13:30-15:20 Edafické kategorie, přehled souborů lesních typů, vazba na lesnické disciplíny (využití pro hospodaření), možné změny stanovištních podmínek

15:20-15:45 Přestávka s občerstvením

15:45-17:00 Diskuze, prostor na dotazy, předání certifikátů o účasti na kurzu.

přednášející: prof. Ing. Bc. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (výzkumný a odborný pracovník Moravského lesnického institutu, odborný lesní hospodář, specialista stanovištní klasifikace a produkce lesních ekosystémů, entomolog)

Další informace

Přihlašování do 26. 3. 2023.

Cena kurzu zahrnuje dopolední a odpolední občerstvení (coffee break), informační a studijní materiály v digitální podobě. Oběd si hradí každý sám (bude zajištěna rezervace v nejbližších restauracích).

Tento kurz může být vhodným předstupněm pro další specializované a profesionální kurzy, např. Dendrologie a její využití v lesnickém hospodaření, Základ lesnické pedologie – zakládání stabilních lesních porostů, aj., které pořádá Moravský lesnický institut.

Znalost stanovištních podmínek našich lesů jako základ pro trvale udržitelné lesnické hospodaření

Cena:

930 Kč

včetně 21.00 % DPH